Kami adalah Ummah Muhammad (saw)

Kami adalah hamba ALLAH dan ummah Rasul ALLAH Muhammad SAW
Dengan menyebut nama ALLAH Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Segala puji hanyalah bagi ALLAH
Yaa ALLAH Yang Maha Suci lagi Maha Benar 
 Yang Tiada Tuhan Selain ENGKAU
ENGKAU-lah ALLAH, Tuhan Yang Esa
Limpahkanlah semulia - mulia sholawat atas Muhammad Rasul ALLAH
ALLAH telah memberikan rahmat-NYA kepada seluruh ciptaan-NYA
Dengan menciptakan makhluk-NYA yang termulia
Insan terpuji, terkemuka diantara semua makhluk
Dia adalah Muhammad anak Abdullah, ibunya Aminah
Bangsa Quraisy dari Bani Hasyim
Nasabnya hingga ke Nabi Ibrahim

Yaa Rasul, engkaulah yang diciptakan dari besarnya kasih sayang ALLAH
sehingga alam pun tersinari oleh Nur-mu
Dan tanpa keraguan sedikitpun, tentu engkaulah,
yang telah diberikan kepadamu ajaran Al Qur'an dari ILAHI Yang Rahman
sebagai petunjuk dalam kehidupan bagi kami pada dunia yang fana ini
ALLAH menyempurnakan agama ini.
Yaa ALLAH, jadikanlah kami pemegang erat risalah Nabi-MU
Yaa ALLAH pautkanlah hati kami kepada-MU dan Rasul-MU
Berilah kekuatan kepada kami untuk menumpas musuh - musuh-MU
akan perlakuan mereka, mereka yang selalu menyakiti hati Nabi
apakah mereka mengetahui atau justru tidak mengetahui
bahwa mereka tengah membuatmu bersedih Yaa Rasul.
Dan pasti, orang yang berpikiran sehat,
akan menerima ajaranmu yang merupakan sebaik - baik ajaran manusia
yang mengajarkan kepada kami sebaik - baik peringatan.
di taman surga ALLAH nan indah dan memukau.
Siapa yang selalu menyebut namanya, diturunkan rahmat dan berkat
Engkaulah yang mengajari
Bagaimana menjadi ayah
Bagaimana menjadi suami
Bagaimana menjadi kawan yang membela dan setia
Bagaimana menjadi guru
Bagaimana menjadi pemimpin
Bagaimana menjadi ketua tentara
Engkaulah yang mengajari
Bagaimana menjadi hamba ALLAH
Yaa Muhammad SAW, Yaa Rasul ALLAH
Engkaulah sebaik - sebaik ciptaan ALLAH
Engkaulah, wahai Musthofa, makhluk ALLAH yang termulia
Engkaulah kekasih ALLAH
Yaa Rasul, setiap manusia bisa mengaku sebagai anak cucumu
setiap manusia bisa mengaku sebagai pencintamu
tapi apalah artinya jika tak mengikutimu.
Wasiatmu kami gigit erat - erat dengan geraham kami.
Darah yang mengalir dari aliran darahmu ini,
akan kami korbankan hingga tetes yang terakhir demi agama ALLAH
dan demi menjaga teguh risalahmu yang telah engkau wariskan
Maka akan bersedihlah kami ketika engkau bersedih melihat umatmu yang tidak bersatu hari ini.
Engkaulah sebaik - baik pemimpin
Engkaulah yang pemimpin yang diperintahkan ALLAH untuk kami taati
Maka tersesatlah orang yang tidak menjadikanmu pemimpin.
Maka tersesatlah orang yang tidak mengakui akan ilmumu.
Engkaulah sebaik - baik guru, yang telah melahirkan murid - murid yang menawan
Yang sampai pada hari ini ilmunya terus terhubung kepadamu
Didikan dan kepemimpinanmu sangatlah berjaya
Sehingga dapat melahirkan manusia - manusia yang sangat mencintai dan menakuti ALLAH
Sehingga hanya ALLAH-lah yang ada dalam hati mereka
Engkaulah yang mendidik dan mengajari kami untuk mencintai ALLAH melebihi apapun, mencintamu, Nabi Muhammad SAW dan keluarga Muhammad SAW beserta keturunanya melebihi cinta kami kepada diri kami, keluarga kami serta keturunan kami sendiri.
Engkaulah yang mengajari kami kemurnian dalam mencinta
yang kesuciannya sejalan dengan jalanmu yang telah ditetapkan Sang Khalik
Engkaulah Yaa Rasul yang memikul beban dakwah agama ALLAH
Menyeru manusia ke jalan ALLAH dengan penuh kesadaran
Dan diikuti oleh mereka yang berakal pikiran terang
Dan dijadikanlah kaum Muhajirin dan Anshar
terpilih sebagai kaum yang memperoleh kehormatan menjadi kaum yang mendahului yang lain untuk memenuhi seruanmu sesuai takdir ILAHI
Dengan kuasa ALLAH Yang Maha Perkasa lagi Maha Berkehendak
dan dengan tekadmu yang kuat, Wahai Nabi tercinta dan para sahabatnya,
 Kami adalah para musafir yang sedang bersedih
Tunggulah kami disana, di atap yang engkau beserta pengikutmu berteduh Yaa Rasul,
Kami akan berjalan bergandengan dengan erat
bersama -sama orang yang telah mengikutimu
siapaun mereka, ayah - ayah kami, anak- anak kami,
kakek - kakek kami, keluarga kami, tetangga kami, 
dan semua manusia yang mengikuti risalahmu akan terikat kepadamu 
untuk menuju kehadirat Rabb ILAHI
Engkaulah manusia sempurna
dengan kebenaran dan dibenarkan
sungguh - sungguh tiada tara diantara makhluk- makhluk ciptaan ALLAH
yang terpancar darinya keberkahan menjulang tinggi
Pemilik senyuman paling anggun
Berperilaku lembut, mencerminkan segala keluhuran dan kasih sayang
Seorang yang tegas dalam sikap dan kuat dalam tekadnya
Dia menyukai seseorang karena ALLAH dan murka juga karena ALLAH
Tidak akan ada di antara seluruh makhluk yang dapat menyamainya
Sungguh makhluk yang sangat istimewa
Pada doa yang awal dan akhirnya menyebut namanya, 
maka InsyaALLAH akan dikabulkan oleh ALLAH hajatnya
Siapa yang berdoa bertawassul dengannya, lebih diterima doanya
Siapa yang banyak bersholawat dengannya, diberi syafaat di Akhirat
Siapaun yang bergaul denganmu mendapatkan keberkahan yang tak ternilai
Siapapun yang benar- benar mengenalmu
Pasti dia akan jatuh hati kepadamu
Sungguh - sungguh insan pemilik kesempurnaan   
Karena akhlaknya yang tinggi dia dapat pujian dari Tuhannya
Wahai makhluk pertama dan utama yang paling dicintai ALLAH
Engakulah sebaik - baik pembawa syiar
Ucapan dan perbuatanmu selalu memancarkan hikmah yang tak ternilai
Hanya mereka yang tak memahaminya yang terpecah
Banyak orang pandai tetapi mereka tak cukup mampu untuk memahami hikmahmu
bagaimana bisa mereka mendekatimu dengan cara menjauhimu
Mereka tertipu dengan ketidak-mengertian mereka
dengan banyak dosa yang telah kami lakukan
Dan dengan segala kerendahan kami ini 
Kami bersujud menghamba dihadapan-MU
Berikanlah ampunan-MU, rahmat-MU, kasih sayang-MU
Untuk melaksanakan kewajiban kami sebagai hamba kepada-MU
Jadikanlah diri kami sebagai sebenar- benarnya pembela Nabi tercinta ini
Mendukung dan membantunya dengan ketulusan
Serta tergabung menjadi orang - orang dalam pengikutnya
Dan diakui sebagai golongannya
Maka Maha Berkuasa ALLAH terhadap hidayah-NYA
Demi ALLAH, Islam adalah agama kami
Kami bersaksi tiada Tuhan selain ALLAH
Kami bersaksi Muhammad SAW adalah hamba dan Rasul ALLAH
Yaa ALLAH, Yaa Tuhan kami
Hanya kepada-MU lah kami menuju
Segala puji adalah milik-MU
Semoga ENGKAU melimpahkan
Sholawat serta salam atas makhluk sempurna itu
Pengibar panji dakwah-MU
Pemegang rahasia-MU
Leluhur kami yang terbesar
Yaa ALLAH, Yaa Tuhan kami
Limpahkanlah sholawat dan salam atas Nabi kami tercinta
Dan juga pada keluarga serta sahabatnya
Pada mereka pula yang dekat kepadanya karena cinta murni mereka kepadanya
Yaa ALLAH, Yaa Tuhan kami
Dengan segala kerendahan kami di hadapan-MU
Perkenankanlah kami
Bertawassul dengan derajatnya yang tinggi di sisi-MU
Yaa ALLAH, saksikanlah, bahwa kami benar - benar menuju-Mu
Kami ingin berjalan pada jalan yang ENGKAU ridhoi
Yaa ALLAH, persatukanlah kami dengan Rasul-MU yang tercinta, Ahmad
bersama para pengikutnya yang setia
Yaa ALLAH, sekiranya ENGAKU mengetahui, kami tidak tentram dengan perpecahan
Kami hanya ingin berjalan pada jalur-MU yang telah tersambung oleh Rasul-MU
Yaa ALLAH, kami sadari, bahwa kami adalah hina
Yaa ALLAH, saksikanlah, bahwa kami mencintai-MU, Tuhan semesta alam
Yaa ALLAH, saksikanlah, bahwa kami mencintai Rasul-MU, Muhammad SAW
Yaa ALLAH, saksikanlah, bahwa kami mencintai keluarga Muhammad SAW
Yaa ALLAH, saksikanlah, bahwa kami mencintai sahabat - sahabat Muhammad SAW
Yaa ALLAH, saksikanlah, bahwa kami mencintai keturunan Muhammad SAW
Yaa ALLAH, saksikanlah, bahwa kami mencintai para wali-MU
Yaa ALLAH, saksikanlah, bahwa kami mencintai para pengikut risalah Rasul-MU
Jadikanlah cinta kami ini cinta yang suci lagi murni
Bukan cinta yang palsu lagi menyesatkan
Buatlah cinta kami ini menjadi pengantar kami kehadirat-MU, Yaa ALLAH Yang Haq
Bukan yang mengantarkan kami ke dalam jurang keterpurukan
Buatlah kami mencinta sesuai dengan ketentuan-MU, Yaa Rahiim
Yaa ALLAH, jadikanlah pada tiap - tiap hati kami terdapat keteguhan
Perkuatlah kami menghadapi ujian - ujian hidup ini
Selamatkanlah kami dari fitnah iblis dan manusia yang dapat menjauhkan kami dari-MU
Jauhkanlah kami dari hal - hal yang dapat menjauhkan kami dari-MU
Sesungguhnya, kami hanya ingin berdekatan dengan-MU
Terimalah niat dan amalan kami
Hadirkanlah keteguhan kami untuk selalu mengikuti jalan kebenaran
Jalan yang ditempuh utusan-MU, Rasul ALLAH yang terkasihi, Muhammad SAW
Yaa ALLAH, jadikanlah keluarga kami, sahabat kami, teman kami, tetangga kami,
serta semua muslimin dan muslimah, mukminin dan mukminah 
di seluruh sudut di dunia ini memperoleh keberkahan-MU
Mantapkanlah agama-MU di setiap penjuru dunia ini
Tegakkanlah dengan kebenaran-MU
Munculkanlah ahli - ahli ilmu-MU
Yang dapat menuntun manusia menuju-MU
Yaa ALLAH, Yaa Tuhan kami
Ampunilah dosa - dosa kami
Ampunilah dosa - dosa umat Muhammad SAW
Tutupilah aib - aib umat Muhammad SAW
Selamatkanlah umat Muhammad SAW
Berilah keberkahan pada umat Muhammad SAW 
Sayangilah selalu umat Muhammad SAW
Terimalah tobat orang - orang yang bertobat
Tebarkanlah hidayah-MU pada segenap mukminin
Teguhkanlah mereka dengan kekuatan-MU
Berilah selalu mereka kemenangan
Yaa ALLAH, Yaa Tuhan kami
Selamatkanlah kami dari segala bala' dan marabahaya
Selamatkanlah kami dari fitnah zaman
Selamatkanlah kami dari fitnah kubur
Selamatkanlah kami dari fitnah dajjal
Berilah selalu keselamatan kepada kami
Juga kepada seluruh umat Muhammad SAW
Peliharalah kami dalam kekokohan penjagaanmu
Jauhkanlah hal - hal dosa dari kami
Tempatkanlah selalu kami di dalam tempat yang aman
Buatlah kami selalu dalam kepatuhan kepada-MU
Dengan ketulusan hati dalam beramal untuk mencapai ridho-MU
Dan jika ENGKAU hendak mengangkat ruh kami
Maka matikanlah kami sebagai mukmin sejati
Dan jadikanlah pada akhir hidup kami
Merupakan semua kebaikan di sisi-MU
Dengan akhir yang khusnul khotimah
Yaa ALLAH, dengan serpihan air mata ini
Sesungguhnya kami sangatlah takut kepada-MU
Akan tetapi kami hanya selalu berharap kepada-MU
Kami selalu percaya akan rahmat-MU
Dan limpahkanlah sholawat serta salam 
Atas Nabi kami tercinta dan termulia, Muhammad SAW
Juga atas keluarga dan sahabatnya
Serta mereka yang berhubungan nasab dengannya
Dan atas semua umatnya yang teguh dalam jalan agama Islam yang telah dibawanya
Segala puji hanyalah bagi ALLAH, Tuhan semesta alam
--Hamba ALLAH yang mengaharap keselamatan umat Muhammad SAW--
(Ain't no copyrights in Islam. Hak cipta adalah milik Allah semata.)
Iklan

1 Komentar

  1. Apenk jangan menangis Ds said,

    Aamiin Allahuma Aamiin.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: